Arheologija Vesolja

Predstavitev nekaterih človeških odprav na vesoljna telesa

Inkovski imperij

Podatkovna zbirka arheoloških in zgodovinskih virov ter izdelki lastnih raziskav

Arheologija mediterana in Evrope

Prostorska in časovna predstavitev arheoloških in zgodovinskih virov

Arheologija Slovenije in okolice

Prostorska in časovna predstavitev arheoloških in zgodovinskih virov